Vähävaraisten harrastuksen tukeminen

Mitä tehdä kun talous on tiukilla?

Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa joukkue- ja seuramaksua, toivomme että otatte hyvissä ajoin yhteyttä oman joukkueenne joukkueenjohtajaan, jotta voitte keskustella tilanteesta ja mietitte suunnitelman kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Joukkueenjohtaja auttaa tarpeen mukaan hakuprosessissa.

Tukea voi saada useammankin yhteisön/toimijan kautta.

Klubi-36 vähävaraistentukirahasto

Seuran myöntämään taloudelliseen tukeen käytetään yhteistyökumppaneilta saatavia vähävaraisten tukemiseen tarkoitettuja varoja. Seura voi tukea jäseniään taloudellisesti vain rahaston varojen puitteissa.Vuodelle 2019 toimintaamme tukevat Olvisäätiö ja Jalkapallosäätiö.

Seuran tavoitteena on tukea perheitä perustoiminnan ts. harjoitus- ja kilpailutoiminnan kustannuksissa. Vapaaehtoiseen toimintaan, kuten turnauskustannuksiin tai varustehankintoihin, tätä tukea ei voida käyttää.

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan.Tuen hakeminen pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja päätöstä ei tehdä isolla porukalla, vaan hakemukset käsittelevät ainoastaan seuran puheenjohtaja ja sihteeri. Seura pyytää hakijalta lisätietoja päätöksen teon helpottamiseksi. Seuralta tuleva tuki ei voi kattaa harrastuksen kustannuksia kokonaan yhdeltä pelaajalta, vaan pelaajalle jää aina omavastuuosuus maksusta.

Tukea ei myönnetä automaattisesti koko kaudelle, vaan ne käsitellään kahdessa erässä. Keväällä 2019 haetaan ja käsitellään avustus ajalle joulukuu 2018 - toukokuu 2019 ja kesäkuussa 2019 tai myöhemmin, käsitellään avustukset ajalle kesäkuu-lokakuu.Avustusta myönnetään maksimissaan 10 kuukaudelle ts. niille kuukausille kun joukkueet seurassamme säännöllisesti harjoittelevat. Avustettava uusii tarvittaessa hakemuksensa loppukaudelle jotta voidaan varmistua että loppukauden avustamiseen on edelleenkin riittävät perusteet. Avustusrahaa ei makseta avustettavalle vaan se maksetaan suoraan avustettavan pelaajan joukkueen tilille.

Avustusta hakeva tekee kirjallisen, vapaamuotoisen, hakemuksen ja toimittaa sen seuran sihteerille. Hakemuksessa tulee olla mukana riittävät perustelut liitteineen (esim. todiste työttömyydestä tai muu ote jolla hakija näyttää toteen että on kokoaikainen opiskelija tmv.) jotta voimme varmistua että avustuksen tarve on todellinen. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti hakemusten tultua perille!

Pelastakaa lapset ry

Pelastakaa Laspen ry:n Eva?ita? Ela?ma?lle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Jopa 168 000 lasta ja nuorta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa Suomessa.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2015 ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:http://iisalmi.pelastakaalapset.fi/

Iisalmen ev.lut. seurakunta

Diakoniatyöltä on mahdollista hakea avustusta anomuksesta välttämättömiin elinkustannuksiin. Anomus tehdään aina yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Taloudelliset tukitoimet on tarkoitettu osaksi diakonia-asiakkaan kokonaisvaltaista tukea ja se on luonteeltaan tilapäistä. Taloudellinen tuki toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä niin sosiaalitoimen kuin muidenkin tarvittavien tahojen kanssa. Anomukseen tarvitaan tositteet tuloista ja menoista sekä sosiaalitoimen normilaskelma. Yhteistyö tapahtuu aina asiakkaan luvalla. Avustaminen tapahtuu diakonisin perustein vaikean tilanteen ylipääsemiseksi ja on tarkoitettu kertaluontoisesti annettavaksi. Avustuksia ei voi saada käteisenä, vaan tuki toteutetaan joko maksamalla suoraan lasku tai ruokapankin avustuksina.

Hope

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja toimimme 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.

Ylä-Savon Sote

Ylä-Savon Soten sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin. Sosiaalitoimi ohjaa tukea hakevan tarvittaessa Kelan palveluiden piiriin.


   
Lisää uutisia
Klubi-36 ry
«  Lokakuu   »
Kategoriat