Hyviä uutisia Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
Julkaistu: 27.04.2020 00.00

Hyviä uutisia Opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seuratoiminnan kehittämistukea lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisäämiseen ja monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Seuratuen tavoitteena on muun muassa edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa sekä kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Tuen avulla voi myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä.

Meidän seuramme sai jatkoa hankkeemme toiselle vuodelle. Saimme OKM:ltä hyviä uutisia ja seuramme seuratukea 12 000€. Hankkeemme "Matalan kynnyksen jalkapalloa jalkauttaen ja seuratoiminnan laatua nostaen" on noteerattu ja jatkamme ilolla toimintaa tämän parissa. Mukava saada näin hienoja uutisia koronakevään keskellä. Suuret kiitokset!