Seurakäsikirja ja valmennuslinjaus
Julkaistu: 09.06.2020 00.00

Seurakäsikirja ja valmennuslinjaus

Olemme työstäneet seurallemme Palloliiton Laatujärjestelmän kehittämistyöhön liittyen seuramme käyttöön suunnatut laatukäsikirjan ja valmennuslinjauksen. Nämä dokumentit ovat nyt seuramme nettisivujen materiaalipankissa.

Seurassa on mukana monia erilaisissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Seurakäsikirjan ja valmennuslinjauksen tarkoituksena on toimia näiden kaikkien arvokasta työtä tekevien apuna. Ne antavat suuntaviivat ja pelisäännöt kaikille Klubin toiminnassa mukana oleville pelaajille, toimihenkilöille ja junioripelaajien vanhemmille sekä tukevat valmennusta niin, että jokaisen pelaajan on mahdollista kehittyä kohti omaa huippuaan. Näiden yhteisten ohjeiden ja linjausten tavoitteena on selkiyttää Klubin toimintatapoja ja auttaa jokaista toiminnassa mukana olevaa toimimaan yhteisillä pelisäännöillä!