Paikkoja 1000

Vanhempien pelisäännöt

  • Muistavat ylläpitää kannustavaa ja positiivista asennetta sekä harjoituksissa että otteluissa.
  • Kannustavat kaikkia pelaajia tasapuolisesti sekä tukevat joukkueen toimihenkilöitä.
  • Ohjaavat pelaajia ilmoittamaan valmentajille poissaolosta. Joukkueet sopivat itse, ilmoittaako poissaolon pelaaja vai vanhempi.
  • Tarkistavat harjoitusajat ja -paikat joukkueen sivuilta ja lisäksi seuraavat joukkueen tiedottamista myös vanhempien WhatsApp-ryhmässä.
  • Kannustavat pelaajaa terveisiin elämäntapoihin.
  • Innostavat pelaajaa myös omaehtoisen harjoitteluun.
  • Muistavat, että harrastus on pääosin lapsen/nuoren oma juttu.
  • Eivät harrasta negatiivista kommentointia tai etsi toiminnasta virheitä.
  • Osallistuvat yhteisiin palavereihin ja kantavat osaltaan vastuun joukkueesta.
  • Antavat työrauhan valmentajille harjoituksissa ja otteluissa.
  • Noudattavat Klubi-36:n toimintaperiaatteita ja muita annettuja ohjeita.
  • Ymmärtävät edustavansa itsensä ja joukkueen lisäksi seuraa ja lajia.
  • Eivät seuraa otteluita vaihtopenkin läheisyydessä.
  • Eivät esiinny joukkueen otteluissa tai muissa tapahtumissa päihtyneenä, eivätkä tupakoi tai käytä nuuskaa kentän laidalla.
  • Ovat esimerkkinä pelaajille ja kunnioittavat vastustajia, eivätkä arvostele tuomareita.
  • Ovat avoimia ja antavat tarvittaessa palautetta epäkohdista joukkueenjohtajalle tai valmentajille.
  • Osallistuvat mahdollisuuksien mukaan joukkueen talkoisiin ja pelaajien kuljetuksiin lyhyemmillä pelimatkoilla.
  • Vastaavat ajoissa joukkueen toimihenkilöiltä saamiinsa viesteihin.
  • Maksavat sovitut maksut ajallaan tai ovat tarvittaessa yhteydessä rahastonhoitajaan.


Tehdään yhdessä hyvä kausi!

 Paikkoja 600

Henkilötietolaki 523/1999

Pelaajasta kerättävät tarkat henkilötiedot tallennetaan seuran sähköiseen tiedonhallinta- ja viestintäjärjestelmään (JoPoX) joukkueen ja seuran toimintaa varten. Pelaajien henkilötiedot ovat vain seuran, joukkueen sekä Suomen Palloliiton käytettävissä,eikä niitä luovuteta muille tahoille. Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä, tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen.

Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn antamieni tietojen käytön seuran toiminnassa sekä sitoudun maksamaan pelaajaan kohdistuvat kausi- ja pelimaksut, jotka joukkue tai seura laskuttaa.

Klubi-36 r.y. 

klubi36@klubi36.fi

Y-tunnus 1001431-8

Antinkatu 10, 74120 Iisalmi