Paikkoja 600

Henkilötietolaki 523/1999

Pelaajasta kerättävät tarkat henkilötiedot tallennetaan seuran sähköiseen tiedonhallinta- ja viestintäjärjestelmään (JoPoX) joukkueen ja seuran toimintaa varten. Pelaajien henkilötiedot ovat vain seuran, joukkueen sekä Suomen Palloliiton käytettävissä,eikä niitä luovuteta muille tahoille. Siltä osin kun tietoja näytetään julkisesti internetissä, tarvitaan siihen henkilötietolain mukaan henkilön suostumus tietojen näyttämiseen.

Vakuutan lomakkeessa antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn antamieni tietojen käytön seuran toiminnassa sekä sitoudun maksamaan pelaajaan kohdistuvat kausi- ja pelimaksut, jotka joukkue tai seura laskuttaa.

Klubi-36 r.y. 

klubi36@klubi36.fi

Y-tunnus 1001431-8

Antinkatu 10, 74120 Iisalmi